Friheten med en bukplastik

Om du kämpar med en envis mage som inte vill försvinna trots diet och träning, är du inte ensam. Många mår bra och ser vältränade ut i övriga delar av kroppen, men känner sig begränsade av en mage som står ut. Detta kan vara svårt att dölja och påverkar både självkänslan och vardagen.

För att uppnå en jämnare, fastare och mer konturerad magprofil, är bukplastik en effektiv lösning. Detta kirurgiska ingrepp stramar åt bukmusklerna och tar bort överflödigt hud och fett från både mellersta och nedre delen av buken.

Dr. Oya på Strandkliniken i Danderyd är en erfaren plastikkirurg som erbjuder en unik kombination av expertis och medkänsla. Hon använder sin internationella erfarenhet och nästan 30 års yrkesverksamhet för att utföra livsförändrande operationer.

Varför välja bukplastik på Strandkliniken?

✔ Erfarenhet: Dr. Oya har en gedigen erfarenhet och är väl respekterad i branschen.
✔ Omsorg: Personlig och uppmärksam behandling genom hela processen.
✔ Komfort: En trygg och modern klinikmiljö.
✔ Helhetslösning: Möjlighet till kombinationsingrepp.

En bukplastik kan inte bara förbättra din fysiska hälsa genom att göra dig lättare och smidigare, den bidrar också till andra viktiga hälsoaspekter:

✔ Förbättrad hållning
✔ Minskad ryggsmärta
✔ Ökad flexibilitet
✔ Stärkta bukmuskler för en fastare och stabilare midja

Patientens resa

Bukplastik är inte en metod för viktminskning, utan bör ses som en del i en större hälsosam livsstil. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och vara i god allmänhälsa. Bukplastik kan vara en bra lösning för dig som kämpat med att återfå formen efter exempelvis graviditet eller stora viktförändringar.

Vem är en bra kandidat för bukplastik? Du som är frisk, icke-rökare och har en stabil kroppsvikt är idealt förberedd för denna typ av ingrepp. Under en konsultation med Dr. Oya kommer ni tillsammans att gå igenom dina mål, medicinska historia och de förväntade resultaten för att säkerställa att bukplastik är rätt ingrepp för dig.

Efter operationen kommer du behöva tid för återhämtning och följa specifika råd från din kirurg. Resultaten av en bukplastik är i regel långvariga, men din livsstil kan påverka resultatet över tid.

Möjliga komplikationer och eftervård

Som med alla kirurgiska ingrepp finns risker, såsom blödning eller infektion. Det är viktigt att noga följa alla instruktioner både före och efter operationen för att minimera riskerna och säkerställa bästa möjliga återhämtning. På Strandkliniken tar vi hand om dig från första konsultationen till full återhämtning med en omfattande uppföljning.

Sammanfattningsvis erbjuder bukplastik på Strandkliniken en möjlighet att återvinna kroppens konturer och självförtroende. Dr. Oya och hennes team står redo att stödja dig genom hela processen för att uppnå de resultat du önskar. Kontakta oss för en konsultation och börja din resa mot en bättre hälsa och välbefinnande idag.


Vi förstår vikten av att vara väl förberedd och informerad inför ett kirurgiskt ingrepp som bukplastik. Därför har vi sammanställt en utförlig guide som täcker alla aspekter av processen – från initiala förberedelser till eftervård. Vår målsättning är att du som patient ska känna dig trygg och säker genom att ha tillgång till all den information som behövs för att göra ett välgrundat beslut om din operation.

Texten nedan är speciellt detaljerad för att uppfylla både kliniska och lagliga krav. Den innehåller viktig information om förberedelserna inför operationen, själva ingreppet, potentiella risker, återhämtningsprocessen och mycket mer. Vi strävar efter att ge dig en heltäckande översikt så att du kan känna dig väl förberedd inför din resa mot en förbättrad hälsa och välbefinnande.

Läs igenom följande information noggrant. Eventuella frågor kan du emaila om och/eller ta upp vid en personlig konsultation med Dr. Oya. Hon är här för att stödja dig genom varje steg av processen och säkerställa att du känner dig trygg och informerad.

Vilka frågor ska jag ställa till Dr. Oya om bukplastikkirurgi?

Vilka frågor bör jag ställa till Dr. Oya om bukplastikkirurgi?

För att förbereda dig för din konsultation är det viktigt att du skriver ner dina symtom och din hälsohistoria. Ta också med dig eventuella medicinska journaler och en vän för stöd. Nedan är förslag på frågor som kan vara användbara att diskutera med Dr. Oya:

Inför operationen:

 1. Är jag en lämplig kandidat för bukplastik?
 2. Vilka förväntningar bör jag ha för att uppnå bästa möjliga resultat?
 3. Vilken metod rekommenderar du för min specifika situation?
 4. Vilka risker och komplikationer är förknippade med bukplastik, och hur hanteras de?

Under återhämtningen:
5. Var kommer jag att vara placerad efter operationen?

 1. Vilken typ av medicinering kan jag förvänta mig att få?
 2. Hur länge behöver jag bära bandage och förband?
 3. När kan jag förvänta mig att få stygnen borttagna?
 4. När är det säkert för mig att bada och ta bort gördeln?
 5. När kan jag förvänta mig att återgå till normal aktivitet och arbete?
 6. Vilket är det rekommenderade tidsschemat för återbesök och uppföljning?

Att ha dessa frågor i åtanke kommer att hjälpa dig att få en bättre förståelse för proceduren och underlätta en meningsfull diskussion med din kirurg under din konsultation.

Vilka är riskerna med en bukplastik?

Beslutet att genomgå en bukplastikkirurgi är personligt och bör vägas mot de potentiella riskerna och komplikationerna som kan uppstå. Nedan är en lista över vanliga risker att vara medveten om inför din operation:

 1. Anestesirisker: Reaktioner på anestesi är möjliga och kan innefatta illamående, kräkningar eller allergiska reaktioner.
 2. Asymmetri: Ojämnheter eller asymmetri i slutresultatet kan uppstå, vilket kan kräva ytterligare korrigering.
 3. Blödning: Det finns alltid en risk för blödning under eller efter operationen, vilket kan kräva ytterligare medicinsk intervention.
 4. Djup ventrombos, hjärt- och lungkomplikationer: Risk för blodproppar, hjärt- och lungproblem under eller efter operationen.
 5. Fettnekros: Död vävnad i det behandlade området kan uppstå.
 6. Vätskeansamling: Ansamling av vätska under huden kan förekomma och kräva dränering.
 7. Infektion: Infektion i operationsområdet är en möjlig komplikation och kräver antibiotikabehandling.
 8. Domningar eller förändringar i hudens känsla: Minskad eller förändrad känsel i det behandlade området är möjligt och kan vara temporär eller permanent.
 9. Ihållande smärta: Vissa patienter kan uppleva långvarig smärta efter operationen.
 10. Dålig sårläkning: Otillräcklig sårläkning kan resultera i ärrbildning eller andra komplikationer.
 11. Möjlighet till revisionell kirurgi: Ibland kan ytterligare kirurgiska ingrepp behövas för att korrigera eller förbättra resultatet.
 12. Återkommande lössläppthet i huden: Efter operationen kan överflödig hud återkomma över tid, särskilt om viktökning inträffar.
 13. Missfärgning och svullnad: Tillfällig missfärgning och svullnad är vanliga efter operationen men kan kvarstå längre för vissa patienter.
 14. Hudförlust: Risk för förlust av hudnäring och färg efter operationen.
 15. Ogynnsam ärrbildning: Ärr kan bli synliga och ogynnsamma för vissa patienter.

Det är viktigt att diskutera alla dessa frågor och risker noggrant med Dr. Oya före operationen för att göra ett välgrundat beslut. Dr. Oya kommer att ge dig detaljerad information och svara på eventuella frågor eller oro du kan ha.

Förberedelser inför en bukplastik

För att säkerställa en säker och framgångsrik bukplastik är det viktigt att du följer noggrant förberedelserna nedan:

 1. Genomgå en medicinsk utvärdering och ta prover: Innan operationen kommer du att genomgå en noggrann medicinsk utvärdering.
 2. Anpassa din medicinering: Dr. Oya kan rekommendera att du slutar eller justerar din medicinering före operationen för att minimera risken för komplikationer och säkerställa en smidig återhämtning.
 3. Sluta röka: Rökning ökar risken för komplikationer och kan påverka läkningen negativt. Det är viktigt att du slutar röka minst en månad före och efter operationen för att optimera resultatet och minimera risken för vävnadsskador.
  Nikotinet drar ihop blodkärlen och då kan inte det opererade området få tillräckligt med blodförsörjning för att läkas. Det medför en större risk för vävnadsnekros (att vävnaden dör). Läkningen kan då ta flera månader extra och du kan få gå med ett öppet sår på magen som behöver läggas om kanske flera gånger om dagen(dygnet runt).
 4. Undvik blodförtunnande medel: För att minska risken för ökad blödning under och efter operationen, undvik aspirin, antiinflammatoriska läkemedel och växtbaserade kosttillskott under en period före operationen enligt din kirurgs instruktioner.
 5. Följ skriftliga instruktioner: Innan operationen kommer du att få detaljerade skriftliga instruktioner om vad du ska göra på operationsdagen samt om postoperativ vård och uppföljning.
 6. Arrangera för transport och stöd: Se till att du har någon som kan hämta dig efter operationen och stanna hos dig den första natten för att ge dig stöd och övervaka din återhämtning.

Genom att följa dessa förberedelser kommer du att maximera dina chanser till en lyckad bukplastik och en smidig återhämtning. Var noga med att diskutera eventuella frågor eller bekymmer med din kirurg före operationen för att säkerställa att du är fullt förberedd och informerad inför ingreppet.

Bukplastik – Hur fungerar det?

En bukplastikoperation genomförs i flera steg för att åstadkomma önskat resultat:

Steg 1: Anestesi Under detta steg administreras läkemedel för att säkerställa att du är bekväm och smärtfri under hela operationen. Du kommer att vara under narkos.

Steg 2: Snitt Ett horisontellt snitt görs vanligtvis mellan könshårlinjen och naveln. Storleken och formen på snittet varierar beroende på mängden överskottshud som behöver avlägsnas. Under snittet lyfts bukhuden och eventuella överskottshud tas bort. Om det behövs kan även en öppning runt naveln skapas och sys tillbaka på plats.

Steg 3: Stängning av snitt Efter att överskottshuden har avlägsnats stängs snitten med suturer, tejp eller clips för att säkerställa en ordentlig läkning.

Steg 4: Se resultaten Efter operationen kommer du att uppleva en plattare och fastare bukkontur som är mer proportionell med din kroppstyp och vikt.

Bukplastiken tar vanligtvis mellan 1-2 timmar för mindre ingrepp och 2-4 timmar för större operationer. Efter operationen kommer du att ha förband och en gördel för att stödja det opererade området och minska svullnad. Suturerna som används är oftast av en typ som absorberas av kroppen och behöver inte avlägsnas. Dräneringsslangar kan ibland placeras för att avlägsna överflödig vätska och blod under första dagen efter operationen. Efter ingreppet kan du förvänta dig svullnad, blåmärken och smärta, vilket kan lindras med smärtstillande medicin enligt rekommendation från din kirurg. De flesta patienter stannar en natt på kliniken för observation och vård.

Vad kan jag förvänta mig under min återhämtning efter bukplastik?

Efter din bukplastikoperation kommer du att genomgå en återhämtningsperiod där du kommer att få stöd och vägledning för att säkerställa en smidig läkningsprocess. Här är vad du kan förvänta dig under denna period:

 1. Förband och kompression: Du kommer att få ett förband på snitten samt bära en gördel eller kompressionskläder för att minimera svullnad och ge stöd åt buken under läkningen.
 2. Dränering: Små rör kan temporärt placeras under huden för att avlägsna eventuell överflödig blod eller vätska som kan ansamlas under läkningsprocessen.
 3. Specifika instruktioner: Du kommer att få detaljerade instruktioner från din kirurg, inklusive:
  • Hur du tar hand om operationsområdet och eventuellt dränage.
  • Smärtlindring och medicinering för att minimera risken för infektion och lindra obehag.
  • Specifika saker att vara uppmärksam på under återhämtningen.
  • Vart du ska vända dig i nödsituationer eller om du har frågor eller bekymmer.

Genom att följa dessa instruktioner noggrant och ge din kropp tillräckligt med tid att läka kommer du att maximera dina chanser till en smidig återhämtning och bästa möjliga resultat. Se till att kommunicera regelbundet med din kirurg och rapportera eventuella symtom eller bekymmer för en effektiv uppföljning och vård.

Resultat av en bukplastik?

Efter en bukplastikoperation kan du förvänta dig att uppnå en plattare och fastare bukkontur som är mer proportionell med din kroppstyp och vikt. Under de första veckorna kan resultatet vara svårt att bedöma på grund av svullnad och initialt obehag. Viktiga punkter att komma ihåg inkluderar:

 • Ärrbildning: Ärrbildningen efter bukplastiken kan ta flera månader till ett år att blekna. Det är viktigt att följa din läkares instruktioner för att optimera ärrläkning och uppnå bästa möjliga resultat.
 • Inga garantier: Det är viktigt att förstå att det inte finns några garantier för perfekta resultat, och i vissa fall kan kompletterande operationer vara nödvändiga för att uppnå önskat utseende.
 • Läkarrådgivning: Följ noga din läkares rekommendationer för optimal läkning och resultat. Det inkluderar rätt skötsel av operationsområdet, att undvika överdriven ansträngning och att följa återhämtningsplanen.

Återhämtning efter bukplastik:

Återhämtningstiden efter bukplastik varierar från person till person och beror på operationens omfattning. Här är några generella riktlinjer för återhämtning:

 • Användning av gördel eller kompressionskläder: Du kommer att behöva bära en gördel dygnet runt under de första veckorna, och sedan dagtid under ytterligare en månad för att stödja läkningen och formen.
 • Fysiska aktiviteter: Undvik att böja dig, lyfta tunga föremål eller delta i andra fysiska aktiviteter som kan påverka operationsområdet negativt. Återgå till normala aktiviteter gradvis enligt din läkares instruktioner.
 • Arbete och vardagsliv: Planera för att ta ledigt från arbete och undvik aktiviteter som kräver tung fysisk ansträngning under de första veckorna. De flesta kan återgå till arbetet efter 2-3 veckor, men ömhet och svullnad kan kvarstå under flera månader.
 • Specifika instruktioner: Dr. Oya kommer att ge dig detaljerade instruktioner om hur du ska sköta området, använda smärtlindring och hantera eventuella komplikationer. Följ dessa instruktioner noggrant för bästa möjliga resultat och för att undvika problem.

Genom att följa Dr. Oyas råd och ge din kropp tid att läka kommer du att maximera dina chanser till en smidig återhämtning och uppnå önskade resultat. Var tålmodig och håll regelbunden kontakt med din läkare för att säkerställa en framgångsrik återhämtning.

Bukplastik
Nedre bukplastik
42 000 kr
I lokalbedövning
Nedre bukplastik
47 000 kr
Under narkos
Mindre bukplastik utan korrektion av magmuskler
65 000 - 69 000 kr
Under narkos
Stor bukplastik med flyttning av navel samt korrigering av magmuskler
75 000 - 95 000 kr
Under narkos
Fettsugning av kärlekshand i samband med bukplastik
20 000 - 30 000 kr
Under narkos. Pris för bukplastik tillkommer
Fettsugning
Fettsugning mage
46 000 - 56 000 kr
Fettsugning insida lår
54 000 - 59 000 kr
Fettsugning utsida lår
54 000 - 59 000 kr
Fettsugning höfter
54 000 - 59 000 kr
Fettsugning armar
42 000 - 46 000 kr
Fettsugning hals
29 000 - 35 000 kr
Fettsugning knän
39 000 - 45 000 kr
Fettsugning av kärlekshandtag i samband med bukplastik
20 000 - 30 000 kr
Pris för bukplastik tillkommer
Fettsugning venusberg
29 000 - 32 000 kr
Armar och lår
Armplastik
48 000 - 54 000 kr
I lokalbedövning
Armplastik
56 000 - 62 000 kr
Under Narkos
Inre lårplastik
72 000 - 82 000 kr