uthyrning av operationsavdelning, operationslokaler, operationssal
- Stockholm, Danderyd. Timme/dag/vecka.

Toppmoderna lokaler 300 meter ifrån Danderyds sjukhus. 400m2 operationsavdelning hyres ut.
För att hyra Kontakta oss för mer information.

I våra lokaler har vi två nya operationssalar för kirurgi som vi kan hyra ut till er med behov av operationsutrymme. Här finns även gott om parkeringsmöjligheter för er och era patienter. För att hyra Kontakta oss för mer information för diskussion om tillfälliga eller regelbundna avtal, priser.

Kirurgi som utförs:
Det utförs regionansluten vård (ortopedi) i operationsalarna med narkos. Lokalen har godkänts igen för luftflöde för ortopedisk kirurgi av Regionen under 2021.
För privatbetalande patienter utförs det plastikkirurgisk kirurgi, gynekologisk kirurgi, allmänkirurgi.

Godkännande:
(En text ur dokument från Vårdhygien Stockholm är infogat här.)
"Operationslokaler
Från patienternas omklädningsrum, kommer patienten via dörr in till ett inre väntrum/step-down-rum.
Därnäst följer två ofullständigt separerade (genom ett halvt väggavsnitt) postoperativa rum med fönster. Beroende på avstånd mellan britsarna finns plats för minst 7 patienter att övervakas postoperativt.
I desinfektionsrum och packrum har fönstren byggts igen. De är väl tilltagna rum och med anslutning till den egna ventilationsanläggningen.
Ett patientkök finns för att förbereda mat och dryck.
Två expeditioner finns för läkare.
Inom operationsavdelningen finns ett stort utrymme som helt är vikt åt ventilationsinstallationerna.
2 operationssalar finns med dubbeldörrar. Båda är utrymmesmässigt väl tilltagna. "

Klicka här för att läsa - Stockholms Läns Landstings rapport- "Besöksrapport från gynmottagning och operationsverksamhet hos Kibele AB". .

 

En av våra anestesiutrustningar.  

 

 

Totalt är det 800 m2 på Vendevägen 90, cirka 500 meter ifrån Danderyds Sjukhus och T-bana.

Den 800 kvadratmeter stora kliniken på Vendevägen är toppmodern med en varm och välkomnande miljö. Alla besöksytor är designade för lugn och avkoppling. Det är är ljusa lokaler med stora fönster.

Allt för att patienter skall känna dig väl omhändertagna.

Klinikens stora operationsenhet på Vendevägen består av två stora operationssalar som är utrustade med högteknologisk MTA-utrustning samt ett ventilationssystem som ger en extraordinär steril miljö vilket minskar risken för infektioner.

Vi har en stor postoperativ avdelning samt en vårdavdelning för inneliggande patienter. Ventilationssystemet fyller ut ett rum om cirka 30 kvadratmeter och ger mer än 20 luftombyten per timme i sterila lokaler.  

 

 

Är det momsfri operationsfunktion?

Uthyrning av s.k. operationsfunktion inom vården, mervärdesskatt

 Sammanfattning hos Skatteverket :

Det är enligt Skatteverkets bedömning fråga om ett enda tillhandahållande när en s.k. operationsfunktion hyrs ut på kort tid. En operationsfunktion innefattar olika delar, dock inte den som utför operationen, som behövs för att kunna utföra operationen.

Vid bedömning av om en tjänst omfattas av undantaget från skatteplikt för sjukvård eller tandvård är det avgörande om den prestation som säljaren tillhandahåller till köparen omfattas av undantaget. Skatteverket anser att uthyrning av en operationsfunktion, d.v.s. förberedd lokal där man kan utföra en operation, utrustning som behövs för operationen, andra tjänster och viss personal, inte innebär att man tillhandhåller sjukvård eller tandvård.