OrkidéKostnaden för operation kan variera mellan olika kliniker. Vi har en ny modern "platt organisation" med låga omkostnader och kan ge utmärkta priser med den allra bästa kvalitet på alla våra operationer. Vår klinik har en högkvalitativ standard. Alla våra läkare har specialistkompetens inom sina områden.

O B S - - TA MED LEGITIMATION -- ID-Handling -- när du kommer, även på första besöket. O B S.

Som trygghetspaket får du kontakt med din kirurg 365 dagar året runt. Vi har öppet även under semestertider och helger för din kontakt med din kirurg och vårdpersonal. Du som patient får tillgång till din kirurg 24 timmar om dygnet. Eventuella korrigeringar som plastikkirurgen anser nödvändiga sker normalt under lokalbedövning. Du betalar endast för omkostnaden (se separat prislista). Eventuella akuta reoperationer sker utan kostnad för dig.

Priser Plastikkirurgi
Priser Restylane - Perlane - Botox
Priser Laserbehandlingar hud - CO2, Matisse, IPL
Priser Urologi
Priser Gynekologi
Priser Öron Näsa Hals
Priser Allmänkirurgi
Priser Ortopedi Hand och Fot
Vad ingår i priset?
- Betalningsvillkor
- Avbokning
- Finansiering
- Kapselförsäkring

Om du önskar att få prisuppgifter för andra operationer ber vi Dig kontakta oss via e-post info@strandkliniken.se eller ring 08 - 21 91 91.

Priserna är i svenska kronor (SEK).

Konsultation
500
Korrektioner
 
   
B R Ö S T  
Bröstförstoring (hallongele)


för Cohesive 2 implantat tillkommer 1000 kr.

Tidigare Bröstförstoring hos Strandkliniken + byte av implantat+excision av kapsel (+0 000kr)

Tidigare Bröstförstoring vid annan klinik + byte av implantat+excision av kapsel (+5 000kr)

upp till 500 CC 41.000
över 500 CC 43.000

Bröstförstoring + bröstlyft(hallongele)
för Cohesive 2 implantat tillkommer 1.000 kr

upp till 500 CC 61.000
över 500 CC 64.000

Bröstförminskning
36.000 – 40.000
Bröstlyft under narkos
Bröstlyft under lokalbedövning
32.000
27.000
Uttag av proteser under narkos
25.000
Uttag av proteser under lokalbedövning
20.000
Gynekomasti (lokalbedövning)
(under narkos)
21.000 – 26.000
27.000 - 32.000
   
A N S I K T E  
Övre eller undre ögonlocksplastik
16.000
Övre och undre ögonlocksplastik
28.000
Ansiktslyft
56.000 – 62.000
Ansiktslyft + ögonlocksplastik
67.000 – 72.000
Nästippsplastik
34.000 - 37.000
Total näsplastik
37.000 – 44.000
Halslyft
48.000 - 52.000
Hakimplantat
32.000
Kindimplantat
46.000
Utstående öron
16.000
Örsnibbar
8.000
Läppförstoring, operation med egen fettvävnad
från 20.000
   
M A G E  
Mindre bukplastik med korrigering av magmuskler
50.000 – 55.000
Stor bukplastik med flyttning av navel samt magmuskel korrektion
60.000 – 70.000
   
F E T T S U G N I N G  
Fettsugning mage
32.000 - 36.000
Fettsugning insida lår eller utsida lår
32.000 - 36.000
Fettsugning höfter
32.000 - 36.000
Fettsugning armar
26.000 – 32.000
Fettsugning hals
21.000
FETTSUGNING  i kombination med SMARTLIPO-fettreduktion. Det vill säga både konventionell och SMARTLIPO. (ring och fråga)
ovanstående priser + 5 000

Fettsugning av kärlekshandtagen i samband med bukplastik   

Priser Bukplastik +  10.000 – 20.000
   
S M A R T L I P O -  fettreduktion   (LASER LIPOLYS)
(med lokalbedövning, "fettsugning-laser")
Det högre priset är när man suger ut fettet.
Ansikts "reshaping" med Smartlipo -lokalbedövning
21.000 - 26.000
Nedre del mage - lokalbedövning
26.000 - 32.000
Smartlipo Lår (ut eller insida) - lokalbedövning
34.000 - 36.000
Smartlipo Höfter - lokalbedövning
34.000 - 36.000
Smartlipo Armar - lokalbedövning
27.000 – 32.000
Smartlipo Knän- lokalbedövning
26.000 – 29.000
Smartlipo Hals- lokalbedövning
21.000 - 26.000
Smartlipo Venusberget- lokalbedövning
21.000 – 24.000
Ring för andra priser!
Önskas narkos tillkommer en kostnad om 7 000 kronor.
 
 
 
I N T I M K I R U R G I (se även Gynekologi - Priser)  
Blygdläppar-Labia plastik (förminskning inre blygdläppar) av Dr Oya
16.000
Blygdläppar-Labia plastik (Förminskning inre blygdläppar+förminskning klitoriskappa) av Dr Oya
20 - 22.000
   
Ö V R I G T  
Lårplastik insida
48.000 – 60.000
Armplastik
36.000 – 42.000
   
Övernattning (ingår i vissa operationer)
2.000
   
KORREKTIONER  
Lokalbedövning
2.000
Sedering
5.000
Narkos
7.000

 

THERMAGE CPT -- Huduppstramning RadioVågor  
Panna + ögonlyft (3cm2 munstycke max 400 pulser)
25.000
Kind + haklinje (3cm2 munstycke max 400 pulser)
25.000
Helt Ansikte, ej ögon (3cm2 munstycke max 900 pulser)
30.000-35.000
Helt Ansikte, ej ögon + Hals (3cm2 munstycke max 900 pulser)
30.000-37.000
Hals (3cm2 munstycke max 400 pulser)
25.000-30.000
Mage, (16cm2 munstycke max 400 pulser)
30.000
Ben (16cm2 munstycke max 400 pulser)
25.000 per ben
Arm, (3cm2 munstycke max 400 pulser)
22.000 per arm
Många områden på kroppen kan behandlas
Ring eller emaila för mer information.

Om extra munstycken behövs tillkommer den kostnaden.

Munstycken är dyra i inköp från leverantör. De är engångsmaterial och byts för varje patient.
 

 

 

Vad ingår i priset?
Operation, måltider samt för nästan alla operationer narkos, och vid behov en natts övernattning. De återbesök som behövs under första året hos vår specialist i plastikkirurgi samt ettårskontroll av operationen ingår.

Eventuella korrektioner, vilket beslutas vid 6 eller 12 månaderskontroll, som plastikkirurgen bedömer är nödvändiga ingår i operationskostnaden.

De allra flesta korrektioner brukar gå alldeles utmärkt att göra under lokalbedövning, önskar patienten sova under ingreppet är kostnaden mellan 2.000(sedering) -- 7.000(narkos) kr.

Besök, ett år efter operation, räknas som ny konsultation. Korrektion, mer än ett år efter operation, räknas som ny operation, om inget annat avtalats.

Vid operationer av vår gynekolog, Urolog ingår ett återbesök.

Betalningsvillkor
Hela operationskostnaden måste vara inbetalad senast tio dagar innan operationsdagen på Kibele AB:s plusgirokonto 19 71 01 - 9.

Avbokning
Det händer mycket i livet och om du vill avboka operationen måste du göra det tio arbetsdagar innan operationsdagen. Det är tråkigt men om du inte gör det måste vi fakturera dig 10 % av operationskostnaden för våra omkostnader om avbokningen inte är av medicinska skäl.

Om du inte kan komma till ett inbokat besök måste du boka av det senast en dag innan besöket. I annat fall blir vi tvungna att fakturera dig för uteblivet besök.

Finansiering
Bäst ränta får du antagligen på bank.

Kapselförsäkring
En del kliniker har olika typer av pristillägg på operation benämnda trygghetspaket etcetra. Försäkring får endast ges av försäkringsbolag godkända av Finansinspektionen. Såvitt vi vet finns det inget godkänt försäkringsbolag i Sverige som har en sån försäkring.

Läs lite information om privat sjukvård - skattefri förmån.
Om du kan göra bruttolöneavdrag blir det mycket billigare.

Vi har möjlighet att ordna hotellbokningar om så önskas.

Upp

Restylane, Botox - Priser

R E S T Y L A N E - PERLANE - SUB-Q  
Restylane 0,5 ml
2.200
Restylane 1,0 ml
3.300
Perlane 0,5 ml
2.500
Perlane 1,0 ml
3.800
Restylane Lipp 0,5 ml
2.500
Restylane Lipp 1,0 ml
4.000
Restylane Vital 1,0 ml
2.500
Restylane Vital 2,0 ml
3.800
SUB-Q 2 ml
6.000
   
B O T O X  
Botox, panna + kråksparken
4.000
Botox, mellan ögon
3.000
Botox, Paketpris, panna + kråksparken + mellan ögon
6.500
Botox, per armhåla
6.500

Upp

CO2 - Fraktionerad Laser - Matisse-IPL (Pulserande intensivt ljus) - Priser

S M A R T X I D E - F R A K T I O N E L L    L A S E R (CO2)
per behandling
 
Ansikte
8.000
Hela ansiktet inkl hals
9.000
Hela ansiktet inkl hals inkl dekolletage
10.000
Endast dekolletage
6.000
Under ögon
2.000 - 3.000
Kinder, acne-ärr
5.000
Hals
6.000
Överläpp
3.000
Haka
3.000
Andra priser efter konsultation
.
IPL- I N T E N S I V T   P U L S E R A N D E   L J U S
per behandling
 
Ansikte; Kärl-kinder, Kärl-enstaka.
1.000 - 7.000
Dekolletage
7.000

Upp

Priser Urologi


Läs lite information om privat sjukvård - skattefri förmån.
Om du kan göra bruttolöneavdrag blir det mycket billigare.

Urologi - Priser
Urologmottagningen är helt privat.

Blir det aktuellt med provtagning betalas den i förskott här på kliniken.
Du får remissen och en förteckning med laboratorier där provtagningen kan äga rum.

RÖNTGEN: Avgifter för eventuella röntgenundersökningar betalas vid respektive röntgenavdelning.
Urologi Konsultation
1.100
Cirkumcision - Omskärelse, ej under 18 år. i lokalbedövning
12.800
Vasektomi - sterilisering, i lokalbedövning
Utöver operationskostnaden tillkommer 350 kr för spermaprov på Lab.
11.200
Frenulumplastik, i lokalbedövning
6.500
Hydrocele
20.800
Spermatocele
20.800
Varicosele, i narkos
21.800
Cystoskopi
3.800
Sondering av Urinrör
1.600
för sedering tillkommer
5.000
för narkos tillkommer
7.000

Vid operationer av vår gynekolog, Urolog ingår ett återbesök.

Upp

Priser Gynekologi

Gynekologi - Priser, se även priser plastikkirurgi -- intimkirurgi
Läs lite information om privat sjukvård - skattefri förmån.
Om du kan göra bruttolöneavdrag blir det mycket billigare.

Allmän gyn. undersökning (upp till 1 timme, om mer tid behövs kostar det mer, 240 kr för varje 15 min, eller boka ny tid)
1.400
Doppler undersökning (blodförsörjning) i samband med allmän gyn. undersökning
2.800
Infertilitetsrådgivning (upp till 1 timme, om mer tid behövs kostar det mer, 240 kr för varje 15 min, eller boka ny tid) se bruttolöneavdrag.
1.900
Återbesök Infertilitet. Pre-operativ bedömning vid gyn operativt ingrepp
950
Doppler undersökning (till exempel blodförsörjning i lilla bäckenet, moderkaka, osv) – Gynundersökning ingår inte (se ovan)
2000
Recept för AVA-pat. Länk till AVA klinikka(IVF Fertilitet, Graviditet)
550
vid cellprovtagning tillkommer
260
Övriga provtagningar tillkommer provkostnad  
Remisser, Utlåtanden, Intyg, Recept
550
Ultraljudsundersökning vid graviditet: fram till vecka 12.
1.400
Ultraljudsundersökning vid graviditet: efter vecka 12 (andra och tredje trimester).
1.900
Ultraljudsundersökning vid graviditet: efter vecka 19 (andra och tredje trimester) med könsbestämning, samt Gyn. undersökning med Ultraljudsundersökning av foster + Doppler-fosterkontroll
1.900
Vid Graviditet, Ultraljudsundersökning med inspelning på DVD
(säg till om video önskas istället för DVD)
+250
Vid Graviditet, för varje utskrift av ultraljudsbild tillkommer 50:- per bild
 
Preventivmedelrådsgivning -30 min
550
Bimanuell massage (BMG) per 10 gångers behandling
4.000
HPVmRNA provtagning med Gyn-undersökning (prov om du har virus eller inte).
3.000
Gardasil vaccinering Cervixcancer, (totalt 3 stycken vaccineringar)
Första besök, en spruta och du betalar för 2 ytterligare injektioner.
Andra besök, en spruta (injektionskostnad betald vid första besök).
Tredje besök, en spruta (injektionskostnad betald vid första besök).
Gardasil kostar 1200 kr per spruta från apotek.
Om du har med egen Gardasilspruta, enbart injektionskostnad

1.900
1.200
1.200

300
Paketpris : Cervixcancer vaccinering med Gardasil, Gyn-undersökning + HPV-provtagning samt 3 stycken vaccineringar.
5.975
HSSG, genomspolning av äggledare.
3.700
Kondylombehandling, och övriga "små" ingrepp
1.500
Enbart spiraluttagning
Spiraluttagning, Spiralinsättning med ultraljudskontroll, grav-test.

Spiralkostnad tillkommer.
1.550
1.550
+350(koppar)
+1200(hormon)
Skrapning
+PAD
7.000
500
Kolposkopi
1.900

OPERATIVA INGREPP (exkl. gyn-undersökning)
Ett återbesök ingår i priset efter operation.

 
Blygdläppar-Labia plastik (förminskning inre blygdläppar)
16.000
 
 
Vaginal försnävningsplastik (slidförsnävning)
 
   Främre vaginalväggsplastik (lokalbedövning + sedering)
22.000
   Främre vaginalväggsplastik (narkos)
27.000
 
 
   Bakre vaginalväggsplastik (lokalbedövning + sedering)
22.000
   Bakre vaginalväggsplastik (narkos)
27.000
 
 
   Bakre vaginalväggsplastik + perinealplastik (lokalbedövning + sedering)
32.000
   Bakre vaginalväggsplastik + perinealplastik (narkos)
35.000
 
 
   Främre och bakre (hela slidan) opereras endast i narkos och med övernattning
44.000
   
 
Perinealplastik (lokalbedövning)
20.000
Perinealplastik (lokalbedövning + sedering)
22.000
Perinealplastik (Narkos)
27.000
   
 
Labiaplastik i samband med intimkirurgi
+16.000

Vid operationer av vår gynekolog ingår ett återbesök.

Upp

Priser Öron Näsa Hals

Öron Näsa hals mottagning, läkarbesök
1100
Allergitest (10 vanligaste orsaker) på 30 minuter
1700
Läs lite information om privat sjukvård - skattefri förmån.
Om du kan göra bruttolöneavdrag blir det mycket billigare.

Priser Allmänkirurgi

Priser Allmänkirurgi

 

Mottagningsbesök - Specialistläkare

1.100 kr

Mottagningsbesök - med behandling av anal åkomma

1.400 kr

Prickmottagning

 

Borttagning av mindre hudförändring 1-3 st

3.500 kr

Borttagning av mindre hudförändring 4-5 st

4.500 kr

Borttagning av mindre hudförändring 6 st och mer

5.500 kr

 

 

ljumskbråck på en sida

22.000 narkos

Navelbråck

19.000-23.000 narkos

bukväggsbråck / ärrbråck

25.000-28.000 narkos

Sclerosering per tillfälle  

2.000

   

åderbråck

HUB (hög underbindning) + stripping  

20.000-25.000

   

ändtarmssjukdomar (tex hemorroider, polyper, fistlar, fissurer, analflikar

17.000(Narkos) kr

analflikar, mindre, med lokalbedövning
(problemberoende)

8.000-10.000 kr

nageltrång

4.000 kr

 

fettknölar (lipom)

8.000 kr

hårsäcksinflammation(Pilonidal Sinus, cysta)

16.000 kr

talgkörtlar (atherom)

3.500 kr

 

Upp


Läs lite information om privat sjukvård - skattefri förmån.
Om du kan göra bruttolöneavdrag blir det mycket billigare.

Priser för Ortopedi på Strandkliniken

Läkarbesök Ortoped

1.100

Ledinjektioner - Kortison

1.100 + 300

Knäledinjektion Hyaluronsyra (Crespine)

1.100 + 1.600

Hand/Armkirurgi(lokalbedövning)

 

Karpaltunnel

8.000

Mb Quervain's sjukdom

8.000

Ganglion/knölar

10.000

Triggerfinger

8.000

Dupuytrens kontraktur

2.500+ preparat.
Kollagenas, Clostridium histolyticum, Xiapex
Xiapex kostar 6650kr / dos på apotek

 

 

Ulnarisneuolys - armbåge

12.000

Olekranonbursit (studentarmbåge)

9.000

Prepatellär bursit

9.000

 

 

Fotkirurgi(lokalbedövning)

 

Framfot - Hallux valgus - 1. exostos
Hallux valgus - 2. Chevronosteotomi

12.000
15.000

Framfot - Hallux - 1. rigidus
Hallux rigidus - 2. Artrodes
Hallux rigidus - 3. Debasering

12.000
15.000
15.000

Framfot - Hammartå/klotår

15.000

Framfot - Morton's sjukdom

11.000

Exostoser i övrigt

6.000 - 12.000

Ganglion/knölar

12.000

För Narkos tillkommer

7.000

För Sedering tillkommer

5.000
Upp

 

 

x233Startsidan
x233   Bröstförstoring
x233   Bukplastik (Tummy tuck)
x233   Fettsugning - SmartLipo
x233   Ögonlocksplastik
x233   Tune-Up efter graviditet
x233Mer ESTETISK PLASTIKKIRURGI
plastikkirurgiGynekologi, Gynkirurgi
bröstförstoringUrologi
bröstförstoringarÖron Näsa Hals
bröstförstoringarAllmänkirurgi
bröstförstoringarOrtopedi
MediSpaHuduppstramning Thermage CPT
Restylane, Perlane, SubQ, Botox Strandkliniken är rekommenderad och certifierad klinik av Q-MED för Restylane och Perlane.
Rynkor, Face-restyling
plastikkirurgiHudvård-Laserbehandling-IPL
x233Celluliter och Slankhet
x233Priser
x233Bilder
x233Vi på Strandkliniken
x233Kontakta oss/Karta till oss
 Du blir opererad inom 1 månad.

Kontakta oss
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm
08 - 21 91 91

info@strandkliniken.seinfo@strandkliniken.se

plastikkirurgi

plastikkirurgi

fettsugning laser