GYNEKOLOGI

Gynekologi

Gyn Mottagning
av Specialist i Gynekologi

rådgivning-utredning-medicinska och kirurgiska behandlingar

Gyn Mottagning

Avancerad
Funktionell
Intimkirurgi

Otillfredställande samliv, på grund av förändrad anatomi i underlivet efter, till exempel förlossningar, kan förbättras med kirurgiska operationen främre och bakre plastik som till skillnad från att bara strama upp ringmuskel påverkar hela vagina.

Förvirrande nog benämner en del kliniker uppstramningen av ringmuskel för slidförsnävning men hos oss är det ett större ingrepp som påverkar mer än enbart ringmuskeln.
Avancerad Funktionell IntimkirurgiAvancerad funktionell Intimkirurgi

Priser - Gynekologi - Operation

Underlivet är inget en kvinna talar om och inte med vem som helst. Det är både tabubelagt och genant. Många kvinnor har besvär av asymmetriska blygdläppar, därav hämmat sexliv, problem med hudinfektioner och skavsår.

Efter en förlossning där det varit tvunget att klippa slidöppningen kan patienten känna sig stor och det kan vara behövligt med intimkirurgi såsom försnävningsplastik.

Barnfödandet och åldrandet slappnar muskulaturen i bäckenet. Detta orsakar olika grader av framfall. Ändtarm, vagina eller urinblåsa hänger mot vagina. Vanligaste är att vaginan och slidöppningen blir större och vidare.

Det kan medföra svårigheter att knipa och många kvinnor upplever försämrad sexuell tillfredställelse. I extrema fall kan kvinnan ha problem med urinläckage (hålla tätt) vid nysning, hosta eller kraftig ansträngning och svårigheter att tömma avföring eller inkontinens av avföring eller gaser. Livmodern kan hänga ner i vagina. Funktionella besvär behöver åtgärdas med intimkirurgi som utförs av gynekolog och urologer.

De patienter som inte har inkontinens men lider av förslappad slidöppning kan rekonstrueras med ”perineorrahpy” justering och förminskning av muskulatur runt slidöppning och perineum.

 

 

 • SmartLipo - Fettsugning, av venusberg gynekologSmartLipo.

 • Venusberg fettsugning, En fettdepå runt venusberget kan synas som en bula genom kläder. Det kan ha varit medfött eller kommit med viktökning/pubertet. Oftast kan fettdepån minskas genom Smartlipo Fettsugning Venusberg. (Plastikkirurg)

 • Venusberg-lyft, åldrande eller viktökning kan få området omkring venusberget att hänga ner. Det kan ändras genom att ta bort överflödig hud över pubishårbeklädning (och att ta bort överflödigt fett i pubisområdet Venusbergslyft). Venusbergs fettsugning och/eller Venusbergslyft kan kombineras med bukplastik. (Plastikkirurg)

 • Labiaplastik, kirurgisk förändring av yttre genitala strukturer. Det finns många anledningar till att mer och mer kvinnor önskar denna behandling. Det kan vara medfödda problem eller förändringar som kommer med hormonell obalans osv. Det kan orsaka irritation i samband med träning, samlag eller med tajta kläder. Kirurgiska åtgärder görs för att korrigera problemet och utförs av vår plastikkirurg. Operationen sker med moderna metoder under lokalbedövning, eller om du önskar narkos.

 • Slidförsnävning, Förvirrande nog benämner en del kliniker uppstramningen av ringmuskel för slidförsnävning men hos oss är det ett större ingrepp som påverkar mer än enbart ringmuskeln.

  Operationen utförs av gynekolog eller plastikkirurg beroende på deformiteten.
  Slidförsnävning är försnävande och ombildning av vaginala muskler och perineum. Förlossning, åldrande, och genetiska faktorer kan orsaka att genitala muskler lossnar eller försvagas. Vi opererar med moderna metoder och du kommer hem samma dag. Operationen sker under lokalbedövning, eller om patienten önskar narkos.
  Gynekologen åtgärdar under slidförsnävningsoperationen urinläckage och ändtarmsförslappning. Om du har känslan av att någonting "stör" dig eller buktar ut kan det handla om ändtarmsframfall och eller framfall av urinblåsan med åtföljande urinläckage (vid fysisk ansträngning, hosta, springa etcetera).

 • Främre och bakre plastik, Otillfredställande samliv, på grund av förändrad anatomi i underlivet efter, till exempel förlossningar, kan förbättras med kirurgiska operationen främre och bakre plastik som till skillnad från att bara strama upp ringmuskel påverkar hela vagina.
  Försvagning i bäckenbotten och vävnaderna runt slidan. Livmodern som utgör "taket" på slidan sjunker ner och buktar fram till slidöppningen eller ibland utanför. Det kan också vara främre eller bakre slidväggen som buktar på likande sätt. Operationen lyfter vaginaväggen och utförs av gynekolog. Operationen sker med moderna metoder under lokalbedövning, eller narkos beroende på omfattning.

 • Urininkontinens: Utredning och kirurgisk och medicinsk behandling av urininkontinens, Urininkontinens är ett mycket vanligt problem. Cirka 600 000 svenskar beräknas lida av dagligt urinläckage. Det kan finnas många olika faktorer som orsakar inkontinensen. Vår urolog gör en utredning och i lämpliga fall utför medicinsk och/eller kirurgisk behandling.