Vad ingÅr i priset?

Operation, måltider samt för nästan alla operationer narkos, och vid behov en natts övernattning. 
Priser är inklusive eventuell mervärdesskatt.

De återbesök som behövs under första året hos vår specialist i plastikkirurgi samt ettårskontroll av operationen ingår.

Eventuella korrektioner, vilket beslutas vid 6 eller 12 månaderskontroll, som plastikkirurgen bedömer är nödvändiga ingår i operationskostnaden.

De allra flesta korrektioner brukar gå alldeles utmärkt att göra under lokalbedövning, önskar patienten sova under ingreppet är kostnaden mellan 5.000(sedering) -- 7.000(narkos) kr.

Besök, ett år efter operation, räknas som ny konsultation. Korrektion, mer än ett år efter operation, räknas som ny operation, om inget annat avtalats.

 

 

Så kallad "trygghetsgaranti", "kapselgaranti" vid Bröstförstoring och Bröstförstoring/Bröstlyft.

"Trygghetsgaranti", "kapselgaranti" ingår i det normala priset i första tre år efter operationen, kostnadsfritt.

Vi har alltid korrigerat följande oönskade resultat och komplikationer efter Bröstförstoring på Strandkliniken första tre åren efter primära operationen.

  • Kapselkontraktion
  • Onormal ärrbildning
  • Post-operativa blödningar
  • Post-operativa infektioner
  • Onormal muskelpåverkan
  • Rotation
  • Ruptur
  • Dubbelbröst/Bottoming-out

Finansiering

Vid behov av finansiering av en operation finns det olika alternativ, bland annat finansinstitut som specialiserat sig på hälso- och sjukvårdssektorn, eller den egna banken, eller fackföreningslån.

Strandkliniken tillämpar Läkarförbundets etiska regler. Reglerna tillåter inte marknadsföring av krediter. De etiska reglerna finns på Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgis, SFEPs hemsida, etiska regler.

 

 

 

"SÅ kallad KapselfÖrsÄkring"
På Strandkliniken ingår korrigeringsoperation i lokalbedövning 
utan kostnad under första tre(3) år.
En del kliniker har olika typer av pristillägg på operation benämnda trygghetspaket etcetra. Försäkring får endast ges av försäkringsbolag godkända av Finansinspektionen. Såvitt vi vet finns det inget godkänt försäkringsbolag i Sverige som har en sån försäkring. Det har aldrig funnits något svenskt försäkringsbolag som haft denna typ av försäkring.
MOMS
OBS MOMS på vissa operationer efter 1 januari 2015. Våra priser är korrigerade för det. Priser är inklusive eventuell mervärdesskatt..
AVBOKNING
Det händer mycket i livet och om du vill avboka operationen måste du göra det 14 arbetsdagar innan operationsdagen. Det är tråkigt men om du inte gör det måste vi fakturera dig 10 % av operationskostnaden för våra omkostnader om avbokningen inte är av medicinska skäl.

Om du inte kan komma till ett inbokat besök måste du boka av det senast en dag innan besöket. I annat fall blir vi tvungna att fakturera dig för uteblivet besök
Betalningsvilkor

Inbetalning, (På grund av MOMS förändringar) du får mer information av oss vid konsultation.

Hela operationskostnaden måste vara inbetalad senast 14 dagar innan operationsdagen. 

Lokaloperation senast 14 dagar innan operationsdagen.

Operation under narkos senast 14 dagar innan operationsdagen.

Plusgironummer 19 71 01-9, 
Kontohavare: 
Strandkliniken AB, Bifirma-Kibele AB.


Plusgironummer 65 37 23-7, 
Kontohavare: 
Strandkliniken Estetik och Dental AB.


Plusgironummer 62 24 87-7, 
Kontohavare: 
DANDERYDS LÄKARHUS AB.


INTERNATIONAL PAYMENTS:

Kontohavare: Kibele AB.
Organisationsnummer 556612-6628
Strandkliniken AB är Bifirma till Kibele AB.
International Bank Account Number
 More about IBAN(Wikipedia) 
IBAN : SE23 9500 0099 6042 0197 1019
BIC : NDEASESS 

 

Kontohavare: Strandkliniken Estetik och Dental AB.
Organisationsnummer 556904-4315 
International Bank Account Number
 More about IBAN(Wikipedia) 
IBAN : SE10 9500 0099 6042 0653 7237
BIC : NDEASESS 


Kontohavare: Danderyds Läkarhus AB.
Organisationsnummer 556872-9114 
International Bank Account Number
 More about IBAN(Wikipedia) 
IBAN : SE65 9500 0099 6042 0622 4877
BIC : NDEASESS