Vi utför allmänkirurgiska ingrepp. Ingrepp utförs av allmänkirurg Per-Olov Boija. Vår mottagning är helt privat och inte ansluten till Försäkringskassan. Du betalar själv för läkarbesök samt eventuella undersökningar och prover. Har du en privat sjukvårdsförsäkring är du välkommen efter kontakt med ditt försäkringsbolag.

Allmänkirurgisk
konsultation:
Ring till oss på 08 - 21 91 91. Du får tid för en konsultation på kliniken där du blir undersökt och får information, både skriftlig och muntligt, om operationen, tillvägagångssätt samt förväntat resultat. Du får fylla i en Hälsodeklaration som du går igenom tillsammans med läkaren. Du får en bedömning av operationsbehov och får information om operationsteknik, Konvalescenstid, risker för eventuella komplikationer.
Du får information om rutiner du behöver göra före och efter operation. Några ingrepp sker i lokalbedövning med eller utan lugnande medicin (sedering), efter önskemål även narkos. Flera operationer gör vi endast under narkos.
Du kommer på återbesök en vecka efter operation för kontroll av såret samt stygntagning.
Priser finns längre ned på denna sida.
 
Vi kan utföra följande operationer:

HUDKIRURGI

ANALA BESVÄR

BRÅCK

MAGE och TARM

Urologi

Ortopedi


< klicka för utskrivbar prislista >
< klicka för text utan priser >


Aterom.

Aterom

Aterom är en svulst som bildas i hudens talgkörtlar. Talgkörteln sitter i anslutning till hårsäcken. Om hårsäcken infekteras kallas detta för follikulit. Aterom uppkommer oftast där vi har flest talgkörtlar exempelvis ryggen och nacken och i skalpen. Svulsten är helt ofarlig. Om den svullnar upp flera gånger kan den avlägsnas med en enkel operation. Operationen sker under lokalbedövning och då avlägsnas hinnan i talgsäcken(kan ej återbildas).  

Ingrepp

Snitt över körteln och tar loss den från omgivande vävnad. Huden sys ihop och det går oftast bra att lämna kliniken direkt

Smärtlindring

Lokalbedövning.

Ta kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta oss.


Lipom.

Lipom

Fettknöl av inkapslad fettvävnad.  

Ingrepp

Snitt över körteln och tar loss den från omgivande vävnad. Huden sys ihop och det går oftast bra att lämna kliniken direkt

Smärtlindring

Lokalbedövning.

Ta kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta oss.pilonidalcysta.

Operation av pilonidalcysta

En pilonidalcysta är en hålighet i korsryggen vid övre ändan av svanskotan, som har en eller flera små öppningar i huden. Håligheten bildas i allmänhet runt inåtväxande hår och hos en del patienter ger den infektioner med varbildning. Om infektioner och smärta förekommer kan cystan opereras bort. 

Ingrepp

Vanligast är att avlägsna hela håligheten och sedan sy ihop hudkanterna. Om hela området är infekterat och varigt kan såret lämnas öppet och får då läka ihop av sig själv. Ingreppet utförs vanligen under sövning eller ryggbedövning.

Sårvård

Om såret är suturerat kan man duscha dagen efter operationen. Man bör alltid duscha rent ändtarmsöppningen och sårområdet efter tarmtömning. Stygnen tas bort efter 2 veckor vid er egen hälsocentral, arbetshälsovård eller rådgivning . En dag efter stygnborttagningen är det tillåtet att bada bastu. Om såret lämnats öppet bör det duschas två gånger om dagen tills det läkts.

Smärtlindring

Under operationens slutskede sätter man ofta bedövningsmedel lokalt i såret, vilket minskar smärtorna direkt efter operationen. Det behövs ofta värkmedicin efter operationen upp till 7 dagar ibland något längre och sedan vid behov.

Ta kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig genomfuktning av förbanden) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta oss.

 


Hemorrojd.

Operation av hemorrojder

Symptom,

blöder mycket från ändtarmen, långvarig klåda eller om avföring eller slem läcker ut.
Behandling: De två enklare metoderna är Injektionsbehandling av hemorrojder eller Gummibandsligatur. Injektionsbehandlingen görs utan anestesi. Effekten av injektionsbehandling brukar i allmänhet inte sätta in förrän efter några dagar och i gynnsamma fall vara i flera år. Vid förnyade symtom kan behandlingen upprepas. Gummibandsligatur: ett gummiband placeras vid basen av slemhinnefliken. Resultatet blir en ärtstor avknoppad slemhinne-flik som efter några dygn faller bort.Hemorrojder bildas av s.k. vadderande vävnad under ändtarmens slemhinna, vilken innehåller bindväv och stora vener. Vid blödning kommer blodet från dessa vener. Det finns tre typställen för hemorrojdbildning, och man talar om inre, yttre eller kombinerade hemorrojder. Typsymptom är ömhet, smärta, blödning och att hemorrojderna tränger sig ut vid tarmtömning. De flesta fall av hemorrojder kan behandlas lokalt med medicin eller med avsnörning med hjälp av gummilänkar. En operation är indicerad om hemorrojderna är mycket stora och tränger sig ut eller vid stora yttre hemorrojder med hängande hudflikar.

Ingrepp

Det vanligaste ingreppet är Milligans operation, där hemorrojderna helt avlägsnas, och lämnar efter sig öppna, blodsprängda sårytor. Operationen utförs vanligen under ryggbedövning eller sövning. Ibland görs ett s.k. THD-ingrepp, där man syr fast hemorrojderna och de blodkärl som leder blod till dem. I detta fall lämnar inga blodsprängda sårytor efteråt. THD-ingrepp är dock inte tillräckligt i alla fall.

Förberedelser

En effektiv tarmtömning är viktig före ingreppet. Apoteken säljer en Toilax- kombinationsförpackning.

  • Dagen innan ingreppet tas 4 Toilax- tabletter ca kl. 16. Effekten kommer plötsligt inom en kort tid så det måste vara möjligt att nå toaletten fort.
  • På kvällen ca kl. 20 töms innehållet från Toilax-minilavemanget i ändtarmen.

Det är bra att i förväg skaffa hem en ispåse (t.ex. en gelpåse avsedd för flergångsbruk, som kan kyla) som smärtlindring efter operationen.

Sårvård

Operationsområdet duschas i samband med wc-besök tills såren läkts. Ändtarmsöppningen duschas också alltid noggrant efter tarmtömning. Sårytorna utsöndrar sekret ca tre veckor, i början är det ofta blodblandat (kallas avslag och är helt normalt). Använd binda så länge blödning förekommer. Om sekretet är illaluktande eller varigt bör man duscha ändtarmsöppningen oftare. En vecka efter ingreppet är det tillåtet att bada bastu.

Fysisk aktivitet

Efter ingreppet får man röra sig fritt. Tyngre idrott kan utövas efter 2-3 veckor. I början kan det vara besvärligt att sitta, en mjuk dyna eller en ring (t.ex. en simring) på stolen kan hjälpa.

Tarmfunktion

Efter ingreppet följer man normal diet och dricker rikligt med vatten. Tarmtömningen borde komma igång efter tre dygn. I början kan man vid behov använda mjukgörande mediciner.

Smärtlindring

Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 7-10 dagar,därefter vid behov.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig varig sekretutsöndring) eller andra problem bör man ta kontak med oss.

 

Operation av analflikar

Em mycket vanlig operation för både män och kvinnor. Små utväxter som kan vara uppe i ändtarmen eller dess slut. I ändtarmen saknas känselnerver och det behövs ingen bedövning(anal polyp). Analflik(ar) som hänger ut tas bort under lokalbedövning. Analflik(ar) skärs eller bränns bort. De sår som uppstår läker mycket snabbt och blir sällan infekterade. Du lämnar kliniken samma dag. Undvik mat som gör att du blir hård i avföringen. Innan du kommer bör du på apotek köpa fibertillskott i pulverform, så att du har hemma, och tar tillsammans med maten du äter.

 


ljumskbråck.

Operation av ljumskbråck

Det enda sättet att bli av med ett ljumskbråck är operation. Har du smärta är det ett bråck som måste opereras så snart som möjligt. Ljumskbråck går inte tillbaka av sig självt, utan måste opereras förr eller senare.
Ett ljumskbråck är en utbuktning av bukhinnan genom ett svagt ställe i bukväggen. Hos män söker sig bråcket ibland ner mot pungen. Bukhålans fettvävnad och en del av tarmen kan tränga sig in i bråckpåsen. Symptomen är smärta och en utbuktning i ljumsken. Om ljumskbråcket är symptomfritt och litet behöver det inte opereras. Det kan även efter operationen förekomma besvär och smärtor i ljumskområdet, men dessa försvinner så småningom och är i allmänhet klart lindrigare än de besvär som orsakats av bråcket.

Ingrepp

En bråckoperation kan utföras i lokalbedövning som öppen operation. Alternativa anestesimetoder är ryggbedövning eller sövning. Operationen kan också utföras via titthål och görs i så fall under sövning. Man fripreparerar bråckpåsen och trycker tillbaks den in i bukhålan, eller så tas den bort helt. Bråcköppningen täcks med ett icke absorberbart nät av konstmaterial.

Återhämtning

Genast efter operationen kan du röra dig fritt enligt måendet. För att komma upp ur liggande läge vänder man sig på den opererade sidan och tar sig långsamt upp med hjälp av händerna. Plötsliga rörelser och ansträngningar s.s. skuffande, dragande, lyftande och bärande bör undvikas under sjukledigheten. Under de första 10 dagarna skall man inte köra bil, då den opererade sidans ben eventuellt inte reagerar normalt i början.Sjukskrivning 2-5 veckor beroende på arbete.

Sårvård

Sårförbanden kan tas bort dagen efter operationen och då får man också duscha.

  1. Såret inne i kroppen är sytt är sytt med självabsorberande stygn. Bastu, simning och bad i badkar är tillåtna två veckor efter operationen.
  2. Hudstygnen tas bort efter ca 14 dagar på hälsocentralen, arbetshälsovården eller på rådgivningen. Ett dygn efter stygnborttagningen får man gå i bastu.  

Det kan uppstå blåmärken i sårområdet och hos män även svullnad och blånad på penis, pungen och lårets insida.

Detta kräver ingen behandling utan försvinner spontant inom 1-2 veckor. Det är ändå bra att använda åtsittande kalsonger (t.ex. sådana som är avsedda för idrott) i ungefär en vecka och vid behov en längre tid. Dessa kan tas med på operationsdagen. Man har större risk att utveckla blåmärken och svullnad om man använder blodförtunnande medicin eller om bråcket är stort.

Smärtlindring

I slutskedet av operationen infiltreras såret med bedövningsmedel, vilket minskar smärtan. Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 1-4 dygn samt därefter vid behov.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem bör man ta kontakt med oss.

 


navelbråck.

Operation av navelbråck

Med ett bråck menas en öppning eller ett svagt ställe i bukväggen, där tarmslingor eller oment (delar av bukhinnan) kan tränga sig ut och bilda en bråckpåse. Vid navelbråck sker detta i navelregionen. Symptomen är smärta och en utbuktning i navelområdet. 

Ingrepp

Ingreppet utförs i allmänhet under sövning. Ett litet bråck går att operera också under lokalbedövning. Bråcköppningen sluts vanligen med hjälp av ett ickeabsorberbart nät gjort av konstmaterial. En liten bråcköppning kan också korrigeras enbart genom suturering.

Återhämtning

Genast efter operationen kan du röra dig fritt enligt måendet. Hastiga rörelser och ansträngning, s.s. knuffande, dragande, tunga lyft och bärande bör undvikas under sjukledigheten. 

Sårvård

Sårförbanden kan tas bort dagen efter operationen och då får man också duscha.

  1. Såret inne i kroppen är sytt med självabsorberande stygn. Bastu, simning och bad i badkar är tillåtna två veckor efter operationen.
  2. Stygnen tas bort efter ca 10-14 dagar på hälsocentralen, arbetshälsovården eller på rådgivningen. Bastu, simning och bad i badkar är tillåtna ett dygn efter stygnborttagningen.
Smärtlindring

I slutskedet av operationen infiltreras såret med bedövningsmedel, vilket minskar smärtan. Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 1−4 dygn samt därefter vid behov.

Ta kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig sekretutsöndring) eller andra problem bör man ta kontakt med oss

 


koloskopi.

Koloskopi - undersökning av tjocktarmen

Syftet med undersökningen

Koloskopi görs för att utreda orsaken till magsymptom eller blödning från ändtarmen.

Förberedelser

Tjocktarmen bör vara ren vid undersökningen, så att läkaren kan se slemhinnan. Följ föreskrifterna som du får hem.

Undersökningens förlopp

Före undersökningen bedövas ändtarmsöppningen med salva som innehåller lokalbedövning. Vid undersökningen ligger man till en början på vänster sida. Undersökningsinstrumentet förs in via ändtarmen. Efter ett tag kan du behöva ändra läge och ligga på rygg eller högra sidan. Lägesbyte underlättar ofta införandet av undersökningsinstrumentet.

Ett kolonoskop är en cirka 160 cm lång och fingertjock böjlig slang med videokamera på ändan. Undersökningens olika moment kan upplevas som obehagliga. För att läkaren ska kunna granska insidan av tarmen måste luft blåsas in. Detta kan ge spänningar och knip i magen. Det andra momentet som kan kännas obehagligt är när instrumentet förs in och tarmen töjs ut, i synnerhet om den är mycket slingrig.

Läkaren kan vid behov ta vävnadsprover (biopsier) för mikroskopisk undersökning samt genomföra olika behandlingar via kolonoskopet. Eftersom slemhinnan saknar smärtnerver känner man inte om läkaren tar prover från slemhinnan eller skär bort polyper.
Vid behov kan lugnande och smärtstillande medicin ges.

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan man uppleva att magen känns spänd och uppblåst. Man kan även känna knip i magen. Det beror på den luft som läkaren blåste in vid undersökningen. Obehagen försvinner allt eftersom luften kommer ut. En kort promenad när du kommer hem gör att luften lättare kommer bort.

Du får dricka och äta normalt efter undersökningen (undvik dock riktigt med kraftig mat).

Efter att undersökningen är avslutad får du besked om vad undersökningen visade. Resultaten från undersökningen av provbitar kommer efter 4 - 6 veckor.


gastroskopi.

Gastroskopi - undersökning av magsäcken

Syftet med undersökningen

Undersökningen görs för att utreda orsak till magbesvär. Dessa kan bero på matstrups-, magsäcks- eller tolvfingertarmsproblem.

Förberedelser

Magsäcken måste vara tom inför undersökningen. Du skall vara oäten 6 timmar före undersökningen.

Undersökningens förlopp

Före undersökningen får du en medicin som minskar luftbubblorna i magsäcken, detta för att läkaren skall kunna se bättre. För att underlätta undersökningen för dig så sprayar vi vid behov lokalbedövning i svalget. Ifall du vet att du är allergisk mot bedövningsmedel, bör du meddela detta åt oss före undersökningen.

Du ligger på vänstra sidan när undersökningen görs. Du kan andas som vanligt hela tiden. Undersökningen görs med en kameraförsedd slang som förs ner till magsäcken via munnen. Med hjälp av undersöknings instrumentet (gastroskopet) kan läkaren undersöka slemhinnan i matstrupen,magsäcken och tolvfingertarmen. Genom gastroskopet kan man också ta vävnadsprover (biopsier) för mikroskopisk undersökning och genomföra olika behandlingar. Vid undersökningen blåses luft genom instrumentet ner i magsäcken. Rapning under och efter undersökningen är därför vanlig och ofarlig.

Efter undersökningen

Efter att undersökningen är avslutad får du besked om vad undersökningen visade. Resultatet från undersökningen av tagna provbitar kommer efter 4 – 6 veckor. Läkaren meddelar dig när provsvaren av provbitarna har kommit. Vid behov får du även recept på lämplig medicin Om du fick bedövning före undersökningen bör du inte äta eller dricka förrän efter 30 minuter. Om dettogs provbitar vid undersökningen bör du äta eller dricka något riktigt kallt.

 

Omskärelse, kirurgisk behandling av trång förhud (circumcisio)

För trång förhud, eller fimos, innebär att förhuden inte fritt kan föras bakom ollonet, eller förhuden sitter hårt fast i ollonet helt eller delvis. Hos vuxna kan detta tillstånd orsaka inflammation och försvåra både urinering och sexuellt umgänge om förhuden blir hård och ärrfylld. Omskärelse är då indicerad.

Ingrepp

Vid ingreppet avlägsnas förhuden så att 5 mm av den samt samt en sammanvuxen sträng (frenulum) på undersidan av penis lämnas kvar eller formas på nytt. Både det yttre och det inre bladet av förhuden avlägsnas ungefär till randen av ollonet, varefter blödningarna elektrokoaguleras. Det inre och yttre bladet sys ihop bakom ollonet med självabsorberande stygn. Ingreppet sker oftast under lokalbedövning, då penis bedövas vid roten. Förhuden bedövas lätt och ingreppet är smärtfritt. Det är även möjligt att använda sig av andra anestesimetoder till exempel sövning eller ryggmärgsbedövning.

Konvalescens

Man bör huvudsakligen vila under ingreppsdagen. Följande dag får man röra sig fritt beroende på hälsotillståndet. Kraftig ansträngning och idrott bör undvikas den första veckan. Man bör undvika samlag under de 4 veckor det tar för såret att läka. Omskärelse ger mycket sällan komplikationer. Blödningen är oftast lätt och slutar spontant, men kan ge lokal svullnad i penisen. Man kan skydda byxorna med en tunn binda några dagar. Dagligt luftbad av området fortskrider sårets läkningsprocess.

Sårvård

Stygnen absorberas av sig själv på ca 3 veckor. Kompresserna tas bort dagen efter ingreppet och då inleds duschande med varmt vatten av sårområdet morgon och kväll samt vid toalettbesök. Såret torkas med lätta tryck med ren handduk. Det är tillåtet att bada bastu efter en vecka. Efter duschen kan området täckas med bassalva eller vaselin för att förhindra uttorkning av slemhinnorna.

Smärtlindring

Smärtmedicinerna kan tas regelbundet 1−4 dygn, därefter vid behov.

Eftergranskning behövs i allmänhet inte.

Tag kontakt

Vid tecken på inflammation i såren (tilltagande smärta, stark svullnad, rodnad, hetta, kontinuerlig varig sekretutsöndring) eller andra problem bör man ta kontakt.hydrocele.

HYDROCELE 

Ett hydrocele är en vätskefylld säck som omger testikel, och resulterar i svullnad av pungen. Hydrocele är vanligtvis inte smärtsamt och inte skadligt. Uppsök läkare om du upplever svullnad i pungen. Det är viktigt att utesluta andra möjliga orsaker till svullnad, till exempel en tumör eller ljumskbråck.

Tecken och symptom - Vanligtvis är det enda symptomet en smärtfri svullnad i en eller båda testiklarna.

Ett hydrocele kräver behandling endast om den blir stor nog att orsaka obehag eller vanställdhet.

Hur går det till?Kirurgen gör ett snitt i pungen för att avlägsna hydrocelet. Ibland upptäcks hydrocele under en ljumskbråcksoperation och då kan din läkare ta bort den även om man inte har obehag. Du kanske behöver bära ett stöd för skrotum en tid efter operationen.

Biverkningar och hälsorisker: Kirurgiska risker omfattar infektion eller blödning.

Ibland kan ett hydrocele återkomma efter operation i upptill 10-20% av fallen.

Operation av hydrocele

 Hydrocele innebär en vätskeansamling invid sädesledare eller testikel. Orsaken förblir oftast okänd. Ibland ses detta som en följd av en skada, en infektion eller en tumör. Det enda symptomet kan vara en förstorad pung eller tryckkänsla i pungen. Diagnosen sker med hjälp av att läkaren känner på pungen, genomlyser den med vanligt ljus eller mer sällan via en ultraljudsundersökning. En operation är indicerad enbart om tillståndet ger besvär.

Ingrepp

VidI ingreppet, som vanligen utförs under sövning, tömmer man och avlägsnar vätskeblåsan.

Konvalescens

Under operationsdagen är det bra att vila så mycket som möjligt, men följande dag är det fritt att röra på sig enligt hälsotillståndet utan att svettas. Man bör dock undvika tung fysisk ansträngning och sport under de tre första veckorna.

Sårvård

Såret är sytt med självabsorberande stygn som inte behöver tas bort. Operationsområdet bör hållas torrt ett dygn, varefter man börduscha det två gånger om dagen. Man bör undvika att gnugga området, torkning sker genom försiktiga tryck. I bastu får man gå efter en vecka. Som stöd för testiklarna används åtsittande kalsonger 2-3 dygn eller längre. Efter ingreppet ser man ofta svullnad och blåmärken på pungen. Såren kan utsöndra blodblandad vätska under några dagar. Sårläkningen tar ca. två veckor. Dagligt luftbad fortskrider sårläkningen. Enligt mående kan du ha samlag, men helst inte under de första dagarna.

Smärtlindring

Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1-4 dygn, därefter vid behov.

Tag kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig genomfuktning av förbanden) eller annat avvikande (t.ex. fortsatt sårblödning, stark testikelsvullnad) förekommer bör man kontakta något av nedanstående nummer.


VASEKTOMI 

Permanent födelsekontroll för män. Ingreppet förhindrar graviditet genom att förhindra transporten av spermier ut ur testiklarna. Metoden ger en 99 procentig effektivitet men cirka 1 till 2 män av 1000 blir far. Det tar cirka tre månader efter en vasektomi innan spermier inte längre är närvarande i sperman. En vasektomi bör endast utföras om mannen är säker på att inte vilja bli far. Efter genomgången vasektomi lämnar du ett spermaprov cirka 10 veckor efter operationen. Sperma-analysen betalas av patienten.

Biverkningar och hälsorisker: Allvarliga biverkningar med en vasektomi är extremt sällsynta, även om svullnad och blåmärken av pungen ibland uppstår. En sällsynt komplikation är en infektion, vilken kännetecknas av en feber, blod eller vätska vid snittet och överdriven smärta, svullnad eller båda. En infektion är behandlingsbar med antibiotika. Operationen påverkar inte en människas förmåga att uppnå en erektion, eller att få orgasm. Metoden skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Hur går det till? Om du bestämmer dig för Vasektomi: Två små snitt görs i den övre delen av pungen (höger/vänster) efter lokalbedövning. En bit av bägge sädesledarna tas bort via ett litet snitt. Sädesledarna sys ihop var och en för sig med trådar som sitter kvar hela livet.

Vad händer om man har ångrat sig? Du får kontakta oss för en konsultation.

Sterilisering av män, vasektomi

Åtgärd 

Åtgärden görs vanligen i lokalbedövning. Vid behov kan man ge lite lugnande eller smärtlindrande medicin. I åtgärden görs ett eller två snitt i pungen varefter man lokaliserar sädesledarna. En liten bit av sädesledarna kapas av och ges till patologen som provbit. Sädesledarna ombinds eller bränns och såret sys fast. 

Återhämtning

Det är bra att vila på operationsdagen. Fr.o.m. följande dag är det tillåtet att röra på sig enligt mående, men tung fysisk ansträngning och idrott bör undvikas i tre dagars tid efter operationen.

Sjukledighet skrivs för 1-3 dagar. Men arbetsgivaren kan dock kräva att dagarna tas ut som semester eller annan ledighet.

Sårvård

Suturerna i såret är självabsorberande och de behöver inte tas bort. Operationsområdet bör hållas torrt ett dygn, efter det duschas såret ett par gånger om dagen i en veckas tid, gnuggning bör undvikas. Området torkas genom att man trycker på det försiktigt. Ni får gå i bastun ca en vecka efter operationen.

Efter operationen kan pungen vara svullen och det kan uppstå blåmärken. För att minska detta är det bra att använda spända, välsittande kalsonger som stöd för pungen i 2-3 dygn eller längre. Såret läks inom ca 2 veckor. Dagligt luftbad av området fortskrider sårets läkningsprocess.

Eftervård

Resultatet säkerställs med ett spermaprov ca 12 veckor efter åtgärden. Vid hemförlovningen får du med en provburk, provtagningsinstruktioner och remiss för sperma-analys. Provet kan du föra till något av de nämnda laboratorier som finns skrivet på en skilld anvisningsblanket.  Du får resultatet via brev ca två veckor efter att provet lämnats. Sperma-analysen betalas av patienten. Efter en lyckad åtgärd är ett normalt spermaprovsvar antingen ”rent prov” eller ”några orörliga spermier eller synfält i mikroskop”. Om den preventiva effekten förblir oklar tar man kontakt med dig för ett nytt kontrollprov. Preventivmedel bör användas fram till det att åtgärdsresultatet har säkerställts med spermaprov så länge att resultatet av åtgärden är säkerställd med spermaprovet.

Smärtbehandling

Som smärtmedicin räcker det med mediciner som fås receptfritt från apoteket. Det är bra att ha mediciner hemma i förväg.

Kontaktuppgifter

Ifall det uppkommer inflammationssymtom (tilltagande smärta, kraftig svullnad, hetta, rodnad, fortgående fuktighet genom förbandet) eller andra problem (t.ex. om det är ständig riklig blödning från såret, avsevärd svullnad i testiklarna) bör ni kontakta oss.SPERMATOCELE.

SPERMATOCELE

En spermatocele är en cysta som utvecklas i sädeskanaler, normalt smärtfritt och cancerfritt. En spermatocele är vanligtvis fylld med mjölkaktig eller klar vätska som kan innehålla spermier. Spermatocele är små, oftast mindre än 1 cm i diameter, även om vissa kan vara större. Största delen av volymen av cystan är vätska. Spermatocele är vanligt och drabbar så många som tre av 10 män. Det brukar inte försämra fertiliteten eller kräva behandling. Om en spermatocele växer stort nog att orsaka obehag, kan din läkare föreslå kirurgi. Ingen vet vad som orsakar en spermatocele. Många experter tror att den är resultatet av ett stopp i ett av rören som överför spermier från testikeln. Trauma och inflammation kan också orsaka spermatocele.

När skall man kontakta läkare? Eftersom en spermatocele vanligtvis inte ger symtom kanske det upptäcks under ett rutinmässigt läkarbesök. Även om ett spermatocele normalt inte är smärtsamt, kan du känna obehag när din läkare undersöker dig.

Hur går det till? En spermatocele kräver kirurgiskt ingrepp för att ta bort cystorna. Ett förfarande som ofta utförs med lokalbedövning. Kirurgen gör ett snitt i pungen och separerar spermatocelet. Efter operation kan du behöva bära speciellt skydd.

Hur du undersöker dina testiklar

Undersök gärna dina testiklar efter ett varmt bad eller dusch. Värmen från vattnet mjukar upp pungen, vilket gör det lättare för dig att upptäcka något ovanligt.

Gör så här:

Stå framför en spegel. Kika efter någon svullnad på huden av pungen.

Undersök varje testikeln med båda händerna. Placera indexfingret och mellersta fingrar under testikeln och placera samtidigt dina tummar på toppen.

Försiktigt rulla testikeln mellan tummen och fingrarna. Kom ihåg att testiklarna är oftast smidiga och ovalt formade. Det är normalt för en testikeln att vara något större än den andra.

Genom att regelbundet utföra detta känner du till området och blir medveten om vilka ändringar som kan vara av intresse.Om du upptäcker en knuta, ring din läkare så snart som möjligt.

Gör undersökningen till en vana som är viktig för din hälsa. Den kan inte ersätta en läkarundersökning. Din läkare bör kontrollera dina testiklar när du har en normal läkarundersökning. Om läkaren upptäcker något ovanligt skickar läkaren dig vidare till en urolog.


Ultraljud av prostatan

För en bättre undersökningsmetod än ett finger in i ändtarmen används en ultraljudsundersökning. Med hjälp av ultraljud får man veta prostatans storlek och form. Inga förberedelser behövs. En ultraljudsprob införs i ändtarmen för att undersöka prostatan. Under undersökningen ligger du på sidan. Ingen eftervård behövs. Det kanske tas ett PSA blodprov.

 

 

 


GANGLION.

GANGLION

Ganglion är en vätskefylld knöl på handen eller foten. Det kommer från en led eller senskida och innehåller en klar, geléaktig vätska. Man vet inte varför dessa uppstår.

De är helt ofarliga och tas endast bort om man är besvärad av det, antingen för att det gör ont, sitter i vägen eller upplevs kosmetiskt besvärande.
De försvinner ibland av sig själva efter en tid, ibland spricker de om man råkar slå i handen/ganglionet. För det allra mesta ställs diagnosen utan röntgenundersökningar eller annan utredning.

De vanligaste ställena på handen är på ovansidan eller undersidan av handleden, i handflatan vid fingerbasen och längst ut på fingertopparna. På foten är vanligaste lokalisationen fotryggen men många andra ställen kan förekomma.

Man kan prova att sticka hål på ganglionet och suga ut innehållet innan man beslutar om operation. Risken att det kommer tillbaka är dock 50% efter punktion men om förändringen gör ont kan smärtan minska.

Operation sker oftast i lokalbedövning och tar allt mellan 15 och 30 minuter. Efter operationen får Du ett förband att ha i 2 veckor och efter fyra veckor får Du belasta handen fullt. Stygnen försvinner av sig själva och behöver således inte tas bort.

Det finns en relativt stor risk att de kommer tillbaka trots operation.

 

Avlägsnande av ett ganglie (Ganglion)

Ett ganglie är ett blåsaktigt hålrum, avgränsat av tjock bindväv, vilket innehåller en geleaktig vätska. Det uppstår som en utvidgning av en ledkapsel eller en senskida på handen eller foten.

Ingrepp

Ett ganglie kan försvinna helt av sig själv eller med hjälp av punktion samt kortisoninjektioner.

Om gangliet trots dessa kvarstår och besvärar avlägsnas det kirurgiskt. En del av ganglierna förnyas spontant. Ingreppet sker under lokalbedövning.

Konvalescens

Svullnad i operationsområdet fördröjer läkandet och förorsakar smärta. Fingerrörelser förbättrar muskelfunktionen och blodcirkulationen och minskar områdets svullnad. Svullnaden minskar också vid höjdläge av handen också på natten t.ex. med hjälp av en dyna samt med hjälp av anti-inflammatoriska smärtmediciner.

Handen kan användas fritt så långt smärtan tillåter, dock så att operationsområdet besparas större ansträngningar ända tills sårläkning skett vid ca. två veckor efter operationen. Undvik också maximal böjning av handleden om såret finns på det området ända till stygnborttagningen.

Sårvård

Efter operationen läggs sårtejp och kompresser på såret. Efter ett dygn är duschande tillåtet, och då borttages alla förband. Efter duschen kan kan såret förbindas om utsipprande vätska förekommer. Detta förband bör bytas dagligen.  Stygnen borttages efter 10-14 dygn vid er egen hälsocentral, arbetshälsovård eller rådgivning. Ett dygn efter stygnborttagningen är det tillåtet att bada bastu. 3-4 dagar efter stygnborttagningen kan man börja smörja såret samt lätt massera det för att förbättra elasticiteten i ärret.

Smärtlindring

Smärtmedicinerna används vid ihållande smärta regelbundet 1-4 dygn, därefter vid behov. 

Tag kontakt

Om symptom på inflammation (tilltagande smärta, kraftig svullnad, kraftig lokal hetta eller rodnad samt kontinuerlig genomfuktning av förbanden) eller annat avvikande förekommer bör man kontakta oss.


triggerfinger.

TRIGGERFINGER

Triggerfinger innebär att ett eller flera fingrar (även tummen) fastnar i böjt läge. Ibland gör det ont, både när fingret fastnar och när man rätar ut det. Ibland upplevs det bara som att fingret hoppar till vid böjning och sträckning och ibland är det svårt att böja fingret.

Man vet inte orsaken till åkomman men det är vanligare hos diabetiker och reumatiker.

Någon gång får man misstänka (över-) ansträngning som utlösande faktor.

Tillståndet beror på att det bildas en förtjockning på fingrets böjsena så senan inte längre kan glida fritt i sin skida. Förtjockningen fastnar under ett ligament i handflatan och fingret låses fast.

Man kan ställa diagnosen vid en klinisk undersökning, eller röntgen. Andra undersökningar är inte nödvändiga.

Behandlingen syftar till att få senan att glida fritt igen. Man kan börja med en kortisoninjektion i senskidan, det hjälper många men inte alla. Nästa steg i behandlingen är operation.

Vid operationen, som görs i lokalbedövning, gör man ett litet snitt i handflatan och delar på senskidan så senan glider fritt igen. Efter 5-6 dagar i förband får man använda handen igen men inte belasta fullt förrän stygnen är tagna efter 10-14 dagar.

Behov av sjukskrivning varierar beroende på vad man arbetar med.


KARPALTUNNEL.

KARPALTUNNELSYNDROM

Karpaltunnelsyndrom är den vanligaste orsaken till att handen och fingrarna domnar. Det är vanligast hos kvinnor men män drabbas också.

Karpaltunneln är en bindvävstunnel på handflatesidan av handleden genom vilken fingrarnas böjsenor och medianusnerven passerar.

Medianusnerven går till pek- lång- och halva ringfingret och skickar också en gren till tummen. Om vävnaderna runt karpaltunneln ökar i tjocklek kläms nerven och de typiska symptomen uppstår: Domningar i dessa fingrar på efternatten, när man anstränger handen och vid exempelvis cykling.

Man vet inte alltid orsaken till inklämningen men reumatiker och diabetiker drabbas oftare och även de som skadat handleden eller arbetar manuellt får det oftare än andra.

Det är också vanligt med besvär under och efter graviditet.

De vanligaste symptomen är domningar, stickningar och ibland smärta i handled och fingrar. Besvären kommer från början ofta på efternatten och handen är avdomnad när man vaknar.

Med tiden ökar besvären. Så länge de kommer och går kan man vänta med operation om man vill och står ut. Om en konstant känselnedsättng i fingrarna tillkommer ska man låta operera sin hand annars finns risk för bestående skador på nerven.

För att ställa diagnos behövs sällan mer än en klinisk undersökning och en beskrivning av besvären. Vid tveksamhet kan man mäta nervledningsfunktionen för att se om den är nedsatt, innan man beslutar om operation.

Operationen sker i lokalbedövning, handflatan öppnas och karpaltunnelns tak delas. Endast hudes sys ihop. För det mesta försvinner besvären redan när bedövningen släpper.

Om man har stora eller mer konstanta besvär innan operationen kan man uppleva en tilltagande förbättring med tiden och även en del pirr och tillfälliga udda sensationer när nerven så sakteliga vaknar till. Det kan ta upp till 12 månader för att symtomen helt skall försvinna. I de fall man väntat för länge med operation kan en domning i ett eller flera fingrar bli bestående.

Efter operationen får Du ett förband att ha i en vecka, sedan kan Du minska ner förbandet själv. Stygnen tas efter 14 dagar och då behövs inte mer än ett plåster.

När stygnen är tagna får Du använda handen till allt utom att lyfta tunga saker och ta i kraftigt. När det gått sex veckor efter operationen får Du använda handen till allting. De flesta upplever en svaghet i greppet under några månader men full styrka återkommer efter mellan tre och sex månader.

Sjukskrivningstid beror på vilken typ av arbete man har.

EFTER DIN HANDOPERATION

Det är viktigt att Du håller handen högt de första dagarna för att undvika svullnad. Svullnad ger sämre läkning, sämre funktion, mer smärta och gör det även svårare att komma igång.

Du kan palla upp handen med en kudde när Du sitter och hålla upp den mot bröstet när Du står och går. Du får INTE använda s.k. mitella eller på annat sätt hänga upp handen. Det ger relativt fort besvär med axel och armbåge och det är också lätt att Du slutar använda handen helt vilket inte är bra alls.
Gör arm- och handgymnastik flera gånger om dagen redan från början (Du får ett schema av oss). Du ska även använda handen och fingrarna till lättare saker men däremot inte lyfta tungt under längre eller kortare tid beroende på operation.
Förbandet får inte bli blött, då måste det bytas så snart det går annars finns risk för infektion.

När man duschar brukar det gå bra att ha en plastpåse om handen.

De flesta handoperationer ger ingen stark smärta efteråt och det bruka räcka med Alvedon, Ipren eller motsvarande receptfria värktabletter om man behöver några alls.

Får Du plötsligt mera ont eller om Du får andra besvär ska Du kontakta oss. De flesta frågor går att lösa per telefon.

TRÄNING EFTER HANDOPERATION

Så länge Du har förbandet:

Sträck upp händerna i luften. Knyt och sträck fingrarna. Ta ner händerna till hjärtnivå. Upprepa 10 gånger, 5 gånger per dag
För fingertopparna mot tummen, en i sänder. Det är lite svårt första dagarna men går bättre och bättre. Detta kan/ska Du göra ofta.

När förbandet tagits av:
Som ovan
Som ovan
Böj handleden uppåt, håll kvar i 10 sekunder när det ”tar stopp”, slappna av i 5 sekunder, upprepa med nedåtböjning av handleden. Upprepa 10 gånger.

Det kan strama i ärret från början men Du kommer att märka att det ganska fort blir bättre både med det och med rörligheten i handleden och fingrarna.
Ärret kan också vara ömt första tiden, det är helt normalt. Du kan massera och smörja med hudkräm så minskar dessa besvär.
Vid operationer i handflatan kan ärret se ut som om det spricker upp när stygnen tas men det är bara hudens hornlager som lossnar och inget att oroa sig för.

 

 

 

Prislista:

< klicka för utskrivbar prislista >

 
K O N S U L T A T I O N    av specialistläkare - allmänkirurgi 900 kr
 
 
H U D O P E R A T I O N E R  
Födelsemärke(naevi) på kroppen
kostnad för PAD tillkommer
2.200 kr
Ytterligare kostnad för varje födelsemärke
1.000 kr
   
Talgkörtelcysta(aterom)
eventuell kostnad för PAD tillkommer
2.800 kr
Ytterligare kostnad för varje aterom
eventuell kostnad för PAD tillkommer
1.000 kr
Fettknölar i huden(lipom)
eventuell kostnad för PAD tillkommer
2.800 kr
Ytterligare kostnad för varje lipom
eventuell kostnad för PAD tillkommer
1.000 kr
   
A N A L O P E R A T I O N E R  
Pilonidalcysta (Pilonidalsinus), narkos
22.000 kr
Analabscess och analfistel - lokalbedövning
16.000 kr
Analabscess och analfistel - Narkos
21.000 kr
Hemorrojd - lokalbedövning
16.000 kr
Hemorrojd - Narkos
21.000 kr
Slemhinneprolaps - lokalbedövning
16.000 kr
Slemhinneprolaps - Narkos
21.000 kr
Analflikar - lokalbedövning
7.000-11.000 kr
Analflikar - Narkos
14.000-18.000 kr
   
B R Å C K O P E R A T I O N E R   
ljumskbråck med nät (öppen op) i narkos
32.000-36.000 kr
epigastricabråck med nät i narkos
36.000 kr
Navelbråck/navelplastik
15.000-25.000 kr
   
M A G E   och   T A R M  
Videogastroskopi
4.900 kr
Videogastroskopi - med biopsi
7.900 kr
Videokoloskopi
6.800 kr
Videokoloskopi - med biopsi
8.900 kr
Videosigmoideoskopi
4.200 kr
Videosigmoideoskopi - med biopsi
6.900 kr
Videocystoskopi
5.200 kr
    
O R T O P E D I S K A    O P E R A T I O N E R  
Nageltrång -Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten (Königs op)
4.600-6.000 kr
För varje tillkommande tå
3.000-4.000 kr
   
ganglion(senknuta), excision
15.000 kr
Senskideklyvning triggerfinger- narkos
15.000 kr
Senskideklyvning triggerfinger
10.000 kr
Karpaltunnelsyndrom
15.000 kr
   
U R O L O G I S K A    O P E R A T I O N E R  
Phimosis (circumcisio), frenulumplastik
15.000 kr
hydrocele i narkos
från 25.000 kr
vasektomi - lokalbedövning
19.000 kr
vasektomi - narkos
24.000 kr
spermaanalys efter 12-15 veckor
betalas av dig
   
P R O S T A T A  
Prostatautredningar inklusive ultraljud av prostata
Kostnad för prover (PSA etc) tillkommer
Prover betalas av dig.
3.300 kr